Informatie (Beeldbank HermanWigbels.nl)

Herman Wigbels was als fotojournalist vanaf 1950 tot 1983 in Salland werkzaam. Hij legde alle aspecten van het leven in dorpen en op het platteland veelvuldig vast ter illustratie van artikelen in het Ommer Nieuwsblad, het Sallands Dagblad en enkele andere regionale bladen.
Zie ook aflevering 16 van de reeks ‘Canon van de Ommer’, waarin Ommer en Ommenaren centraal staan: "Canon van de Ommer Herman Anthonius Wigbels (16)"

Gebruik van de foto's op HermanWigbels.nl is (voor niet commerciële toepassingen) toegestaan onder voorwaarde van bronvermelding "HermanWigbels.nl". Het is niet toegestaan foto's te gebruiken voor media (bijvoorbeeld omslagfoto van facebookpagina) waarbij de indruk zou kunnen ontstaan dat HermanWigbels.nl onderdeel uitmaakt en/of meewerkt aan deze media. De foto's zijn voorzien van een logo/watermerk "HermanWigbels.nl" en mogen niet worden gebruikt zonder dit logo/watermerk.

De website is in beheer bij de stichting OudOmmen.nl en is begin 2018 gestart met publicatie van ca. 8700 foto's van Herman Wigbels. De beeldbank wordt qua inhoud en functionaliteiten verder uitgebreid en zal uiteindelijk de gehele fotocollectie van Herman Wigbels omvatten (ca. 16.000 stuks).

Mail naar info@OudOmmen.nl voor:

  • vragen over deze beeldbank of over (het gebruik van) bepaalde foto's, anders dan hierboven omschreven
  • aanlevering inhoudelijke informatie over bepaalde foto's (wordt zeer op prijs gesteld !!!)